Rotterdamse Video en Smalfilm Liga, RVSL
Clublocatie:
“Het Hart van Vrijenburg”
Vrijenburglaan 61, Barendrecht

T 0187-63 25 33 / 06 11 34 4741
E wgkremer@hetnet.nl
W www.rvsl.nl

Locatie: Bergarde Galleries
Landgoed Het Buitenland
Het Buitenland 1
2995 TP Heerjansdam

Google Maps

Binnen de vereniging RVSL is veel kennis aanwezig over film en video en wat daarbij komt kijken. Door middel van filmavonden, gastsprekers, onderlinge kennisuitwisseling, oefenavonden en buitenactiviteiten wordt deze kennis met elkaar gedeeld.