Rotterdamse Video en Smalfilm Liga, RVSL
Clublocatie:
“Het Hart van Vrijenburg”
Vrijenburglaan 61, Barendrecht

T 0187-63 25 33 / 06 11 34 4741
E wgkremer@hetnet.nl
W www.rvsl.nl

Binnen de vereniging RVSL is veel kennis aanwezig over film en video en wat daarbij komt kijken. Door middel van filmavonden, gastsprekers, onderlinge kennisuitwisseling, oefenavonden en buitenactiviteiten wordt deze kennis met elkaar gedeeld.