Rotterdamse Video en Smalfilm Liga, RVSL
Clublocatie:
“Het Hart van Vrijenburg”
Vrijenburglaan 61, Barendrecht

T 0187-63 25 33 / 06 11 34 4741
E wgkremer@hetnet.nl
W www.rvsl.nl

Expositie locatie (2019)
De Bondt Publishing: Voordijk 520, 2993 BE Barendrecht

Vind deze locatie met: Google Maps

Binnen de vereniging RVSL is veel kennis aanwezig over film en video en wat daarbij komt kijken. Door middel van filmavonden, gastsprekers, onderlinge kennisuitwisseling, oefenavonden en buitenactiviteiten wordt deze kennis met elkaar gedeeld.